Het lijkt erop dat steeds meer huisdieren last hebben van een of meer allergieën, maar vaak kunnen de huisdiereigenaren niet vertellen wat dit precies inhoudt. Dit is echter wel erg belangrijk om een allergie goed te kunnen behandelen. Vandaar de vraag: hoe werkt een allergische reactie?

Een allergische reactie is een extreme reactie van het immuunsysteem tegen lichaamsvreemde stoffen waar het eigenlijk helemaal niet op hoeft te reageren, zoals stuifmeelkorrels, voedingsmiddelen en ontlasting van huisstofmijt. De lichaamsvreemde stoffen waar op wordt gereageerd tijdens een allergische reactie worden allergenen genoemd. Allergenen komen het lichaam binnen via voeding, de lucht en de huid, waarbij het immuunsysteem met behulp van een heftige reactie deze stoffen onschadelijk probeert te maken.

Het goed functioneren van het immuunsysteem is erg belangrijk. Normaal gesproken beschermt het immuunsysteem ons tegen infectie ziektes en ziekteverwekkers. Deze bescherming wordt bewerkstelligt door middel van allerlei moleculen, cellen en weefsels. Wanneer een ziekteverwekker het lichaam binnendringt, zal het immuunsysteem met een gecontroleerde reactie van verschillende celtypes en moleculen om de ziekteverwekker uit te schakelen. Het immuunsysteem maakt onder andere gebruik van antilichamen om ziekteverwekkers te markeren en te elimineren.

Een van de eerste barrières die ziekteverwekkers tegen komen zijn fysieke barrières, denk hierbij aan de huid maar ook de slijmvliezen van de longen, darmen en reproductie organen. Vlak bij de slijmvliezen liggen speciale gebieden (genaamd Peyer’s Patches in de darmen) met veel immuuncellen. Deze cellen zijn betrokken bij het transport van ziekteverwekkers over het oppervlak van de slijmvliezen. Vervolgens worden de ziekteverwekkers opgenomen in de immuuncellen en wordt er beoordeeld of er een immuun reactie nodig is tegen deze ziekteverwekkers.

Tijdens de beoordeling van de ziekteverwekker gaat het mis bij een allergie. Niet alleen ziekteverwekkers worden namelijk beoordeeld door immuuncellen. Alle lichaamsvreemde stoffen worden door immuuncellen beoordeeld op gevaar voor de gezondheid. Bij een allergie wordt een onschadelijke stof toch als gevaarlijk gezien en reageert het immuunsysteem met een heftige reactie. In totaal is er een onderscheid te maken tussen 4 soorten allergische reacties;:

–       Type I: IgE-gemedieerde allergie

–       Type II: IgG-antistofgemedieerde allergische reactie

–       Type III: Oppervlakte-antigen reactie

–       Type IV: Celgemedieerde allergische reactie

Type I is de meest bekende en meest voorkomende vorm van een allergie, voorbeelden hiervan zijn onder andere astma, hooikoorts en eczeem. Tijdens deze reactie wordt onder andere een antilichaam geproduceerd (IgE) en histamine. De reactie treedt niet bij een eerste blootstelling aan het allergeen aan. De eerste blootstelling veroorzaakt een sensibilisering, waarbij het lichaam IgE-antilichamen tegen het allergeen aan gaat maken. Pas bij een tweede blootstelling wordt de allergische reactie zichtbaar.

Type II ontstaat op het moment dat antilichamen zich gaan richten op stoffen op het oppervlak van cellen en weefsels. Deze reactie heeft schade aan cellen en weefsel als gevolg. Van dit type allergie is vaak sprake bij een allergische reactie tegen een geneesmiddel. Een ander soort type antilichaam dan bij de type I reactie wordt bij deze reactie geproduceerd (IgM of IgG). Daarnaast zijn er cellen van het immuunsysteem die voor de schade aan de weefsels zorgen (neutrofielen en natural killer cellen).

Bij de Type III reactie slaan er antigen-antilichaamcomplexen neer die onder andere neutrofielen (een celsoort van het immuunsysteem) aantrekken en zo schade aan het weefsel veroorzaken.

De Type IV reactie ontstaat wanneer T-helper cellen proberen het allergeen uit te schakelen. Hierbij veroorzaken deze cellen veel schade aan de omliggende weefsels.

Belangrijk is het om het verschil tussen een allergie en een intolerantie weer te geven. Bij een allergie is er dus altijd sprake van een immuunreactie, deze reactie verloopt snel (denk hierbij aan minuten tot uren). Een intolerantie is een reactie waarbij het immuunsysteem niet is betrokken, het duurt ook langer tot een intolerantie zichtbaar wordt (denk hierbij aan uren tot dagen). De gevolgen van een intolerantie zijn over het algemeen ook minder heftig dan van een allergie, maar er kunnen wel dezelfde soort symptomen waargenomen worden.

Een allergie kan zich uiten via veel uiteenlopende symptomen zoals braken en diarree, maar ook jeuk en winderigheid. Aangezien de klachten van een allergie erg algemeen en vaag kunnen zijn, wordt hier niet altijd als eerste aan gedacht

Het hebben van een allergie is niet gebonden aan geslacht of leeftijd. Een allergie kan zich op elke leeftijd ontwikkelen, maar ontstaat vaak al op jonge leeftijd (tot twee jaar). Er zijn verschillende onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat sommige hondenrassen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een allergie.

Helaas zijn er verder tot op heden weinig therapieën beschikbaar om een allergie te genezen. Daarom is het vermijden van het product waarop gereageerd wordt vooralsnog de beste manier om met een allergie om te gaan.

Producten die bij kunnen dragen aan de vermindering van symptomen van allergieën zijn: PUUR Apis/Allergie en PUUR Pollen.

Een allergische reactie