Lange tijd hebben dierenartsen aangeraden om je hond jaarlijks te vaccineren, om ze te beschermen tegen allerlei besmettelijke ziektes die ze op kunnen lopen. Vaccinatie is erg belangrijk voor de gezondheid van zowel dier als mens. Maar wij worden toch ook niet ieder jaar volledig opnieuw gevaccineerd? Waarom een hond dan wel?

 

Vaccinatie is de grootste ontdekking binnen de immunologie (de tak van wetenschap die zich over het immuunsysteem buigt). Dankzij vaccines hebben wij last van veel minder infectieziektes en kunnen sommige ziektes (zoals pokken) helemaal worden uitgeroeid. Maar in veel gevallen is het niet nodig om ieder jaar alle vaccins opnieuw te halen, zo ook bij de hond. Dit komt doordat het immuunsysteem een bepaald geheugen opbouwt, wanneer het een ziektemaker eens heeft gezien. Door dit geheugen ben jij of je dier langer tegen een ziekte beschermd en hoef je minder vaak gevaccineerd te worden.

 

Dit is ook het geval bij de vaccines die wij aan onze honden toedienen. Door het geheugen van het immuunsysteem zorgen sommige vaccines voor jarenlange bescherming tegen de ziektemaker. Echter kan het herhaaldelijk toedienen van vaccines voor grote problemen zorgen. Wanneer een vaccine is toegediend, moet het lichaam heel hard aan de slag om het geheugen tegen de ziektemaker waarvoor gevaccineerd is te onthouden. Gebeurt dit veel vaker dan nodig dan kunnen daar allerlei bijwerkingen van optreden, tot zelfs epileptische aanvallen aan toe.

 

Maar wat is dan titeren en waarom is dat dan beter? Om te beginnen moet een hond als puppy wel gewoon zin inentingen halen, om de weerstand en het geheugen tegen de ziektemaker op te bouwen. Met behulp van het titeren kan bepaald worden hoe goed het geheugen is opgebouwd en hoe lang het in ieder geval nog voldoende bescherming tegen de ziekte biedt. Bij een positieve titeruitslag, is je hond dus voldoende beschermd en hoeft het lichaam de komende tijd niet belast te worden met een vaccinatie.

 

Dus, vaccineren is heel belangrijk bij jonge dieren om het immuunsysteem de ziektemakers te laten leren kennen en er een geheugen tegen op te bouwen. Vervolgens kan door te titeren de bescherming van je hond tegen de ziektemakers bepaald worden en alsnog besloten worden of vaccineren wel of niet nodig is. Zo kan je dus onnodig vaccineren en daarmee het lichaam van je hond overmatig belasten voorkomen.

Titeren of vaccineren?